Rzeczoznawcy

Ośrodek Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddział Opolski wykonuje usługi techniczne:

 

-

ekspertyzy i opinie techniczne z wszelkich zagadnień związanych z prądem elektrycznym,

-

badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych, w szczególności pomiary rezystancji izolacji i pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,

-

ocena prawidłowości wykonania projektów i istniejących instalacji elektrycznych,

-

badania i pomiary okresowe instalacji odgromowych obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami normy PN-86/E-05003/01,03,04 i PN-IEC 61024-1:2001,

-

pomiary natężenia oświetlenia światłem elektrycznym i naturalnym,

-

okresowe kontrole budynków zgodnie z art. 62.1 Prawa Budowlanego,

-

wyceny urządzeń i nieruchomości,

-

instrukcje eksploatacji dla urządzeń elektrycznych i energetycznych,

-

rekomendacje SEP na produkowane towary i świadczone usługi z dziedziny elektryki,

-

organizacja pod egidą SEP prezentacji firm w pomieszczeniach budynku NOT-u.