Terminarz spotkań
Terminarz spotkań Zarządu Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rok 2019.

zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Opolskiego SEP w dniu
21 listopada 2018 r.


30 styczeń 2019 r. - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 05.12.2018r.

 • Omówienie sprawozdania z działalności Oddziału SEP za 2018 r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnej nr 016.

 • Omówienie przygotowań do XXIX Opolskich Dni Elektryki które odbędą się w dniu 26.03.2019 r.

 • Sprawy różne.27 luty 2018 r. ? świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 30.01.2019r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

 • Omówienie opłacalności składek za 2018 rok, sprawozdania pisemne Prezesów
  kół SEP i analiza księgowa.

 • Sprawy różne.20 marzec 2019 r. ? świetlica TAURON-Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??. Rozszerzone zebranie z udziałem Prezesów kół SEP

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 27.02.2019 r.

 • Omówienie wykonania planu finansowego oraz bilansu za 2018 r.

 • Omówienie działalności kół SEP
  Koło SEP nr 23 przy ?Górażdże Cement? S.A.
  Koło SEP nr 24 przy Rejonie Strzelecko-Kędzierzyńsko-Kozielskim
  Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole

 • Omówienie przygotowań do XXIX Opolskich Dniach Elektryki

 • Sprawy różne

 

26 marzec 2019 r. ? XXIX Opolskie Dni Elektryki - Politechnika Opolska Opole ul. Prószkowska 76, Aula Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (budynek VII, sala 25 )

 

24 kwiecień 2019 r. ? świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 20.03.2019r.

 • Informacja z wykonania planu finansowego Oddziału za pierwszy kwartał 2019 r.

 • Informacja o XXIX Opolskich Dniach Elektryki

 • Omówienie działalności Sekcji Specjalistycznych
  Sekcji Energetycznej
  Sekcji Automatyki i Pomiarów

 • Sprawy różne.

 

29 maj 2019 r. ? świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 24.04.2019r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Nauki i Techniki.

 • Sprawy różne.

 

19 czerwiec 2019 r. ? świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??. Rozszerzone zebranie z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 29.05.2019r.

 • Omówienie wyników konkursu na najlepsze koło SEP Oddziału w 2018 r.

 • Omówienie działalności kół SEP;
  Koło SEP nr 28 Ziemi Nyskiej
  Koło SEP nr 29 przy PKP PLK S.A.
  Koło SEP nr 31 przy Rejonie Energetycznym Paczków
  Koło SEP nr 33 przy RE Kluczbork

 • Powołanie komitetu organizacyjnego XXX Opolskich Dni Elektryki.

 • Sprawy różne.

 

25 września 2019 r. ? świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 19.06.2019 r.

 • Informacja z wykonania planu finansowego za dwa kwartały 2019 r.,

 • Informacja Oddziałowej Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Informacji.

 • Sprawy różne.

 

23 październik 2019 r. ? świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16??

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 25 .09.2019r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Szkoleń.

 • Omówienie opłacalności składek za III kwartały 2019r.- sprawozdania pisemne
  Prezesów kół SEP i analiza księgowa.

 • Sprawy różne.

 

20 listopad 2019 r. ? Politechnika Opolska godz.16??.

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 23.10.2019r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu prac dyplomowych Politechniki Opolskiej.

 • Zatwierdzenie planu pracy na 2020 rok.

 • Informacja z wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2019 r.

 • Zatwierdzenie planu finansowego Oddziału na 2020 rok.

 • Sprawy różne.

 

11 grudzień 2019 r. ? świetlica TAURON - Dystrybucja S.A Oddzial w Opolu,
ul. Konopnickiej 3 godz.16??.

Rozszerzone uroczyste zebranie świąteczno-noworoczne z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 

Uwaga:

Terminy, miejsca obrad i tematyka mogą ulec zmianie.W protokółach będą podawane daty, miejsca spotkań oraz programy.


Prezes Oddziału Opolskiego SEP
Janusz Pisarek