Oddział

Opolski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich istnieje od 1946 roku i stanowi część ogólnopolskiej organizacji społecznej o ponad 90-letniej tradycji. SEP skupia naukowców, inżynierów i techników elektryków, elektroników i informatyków wszystkich specjalności. Oddział Opolski  obejmuje swoim działaniem teren województwa opolskiego.

Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki, oddziaływanie na środowisko elektryków i jego integrację, dbanie o etykę zawodową oraz udzielanie pomocy związanej z wdrażaniem nowoczesnych technologii i przepisów. Także działanie na rzecz swoich członków.

Oddział Opolski liczy ponad 600 członków działających w 17 kołach zakładowych  i 2 sekcjach naukowo-technicznych.


W ramach działalności statutowej Oddział organizuje:

  • konferencje, sympozja, seminaria, narady, odczyty
  • pokazy szkoleniowe, promocje firm i urządzeń
  • konkursy na najlepsze prace dyplomowe w szkołach wyższych i średnich
  • działania na rzecz bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej
  • organizujemy kursy i szkolenia przygotowawcze do egzaminu dla stwierdzenia
  • posiadania kwalifikacji dozoru (D) i eksploatacji (E) oraz szkolenia BHP i ochrony środowiska.

Szkolenia przeprowadzają członkowie SEP o dużym doświadczeniu zawodowym. Rekrutują się oni z renomowanych firm, biur projektowych oraz pracowników naukowych Politechnik Opolskiej. W całym zakresie naszej działalności dbamy o profesjonalizm, polegający głównie na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w oparciu o wymogi Prawa Energetycznego, Budowlanego i przepisów branżowych stosowanych w Unii Europejskiej. Działalność szkoleniową  prowadzimy w oparciu o wpis do ewidencji placówek oświatowych niepublicznych Kuratora Oświaty.

Egzaminy kwalifikacyjne SEP ? przeprowadzamy egzaminy kwalifikacyjne dla stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E) w zakresie Grupy 1 ? elektroenergetycznej.

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP wykonuje ekspertyzy, opinie, orzeczenia i inne opracowania w zakresie szeroko pojętej elektryki. Skupia  specjalistów, rzeczoznawców i weryfikatorów SEP. W Ośrodku pracują członkowie SEP posiadający uprawnienia Rzeczoznawcy oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia specjalistyczne elektryczne odpowiednie do  zleceń z branży elektrycznej i energetycznej.


Posiadamy bogate i doświadczenia zarówno w zakresie szkolenia zawodowego jak i rzeczoznawstwa.