Wydawnictwa Szkoleniowe COSiW Nowy poradnik

elektroenergetyka przemysłowego

 

wydanie poprawione i rozszerzone
Warszawa 2006, 2007


Dozór i eksploatacja
instalacji oraz urządzeń
elektroenergetycznych
w zakładach przemysłowych
i innych jednostkach gospodarczych

 

 

(Poradnik szkoleniowy)
Warszawa 2006


Ochrona od porażeń
w instalacjach elektrycznych
obiektów budowlanych

 

(Poradnik)
Warszawa 2006


Prace pomiarowo-kontrolne
przy urządzeniach elektroenergetycznych
o napięciu do 1 kV

 

Warszawa 2006


Budowa, stosowanie i badania
wyłączników róźnicowoprądowych

 

Warszawa 2006, 2007