Terminarz spotkań

Terminarz spotkań
- Plan pracy Zarządu Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rok 2021.27 styczeń 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz. 16:00

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 09.12.2020r.

 • Omówienie sprawozdania z działalności Oddziału SEP za 2020 r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnej nr 016.

 • Omówienie przygotowań do XXX Opolskich Dni Elektryki.

 • Sprawy różne.24 luty 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16:00

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 27.01.2021.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

 • Omówienie opłacalności składek za 2020 rok, sprawozdania pisemne Prezesów
  kół SEP i analiza księgowa.

 • Sprawy różne.24 marzec 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16:00. Rozszerzone zebranie z udziałem Prezesów kół SEP

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 24.02.2021.

 • Omówienie wykonania planu finansowego oraz bilansu za 2020.

 • Omówienie działalności kół SEP
  Koło SEP nr 1 przy TAURON Dystrybucja S.A.
  Koło SEP nr 2 przy Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
  Koło SEP nr 3 przy Blachowni w Kedzierzynie-Koźlu

 • Omówienie przygotowań do XXX Opolskich Dniach Elektryki

 • Sprawy różne

 

21 kwiecień 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16:00

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 24.03.2021.

 • Informacja z wykonania planu finansowego Oddziału za pierwszy kwartał 2021.

 • Informacja o XXX Opolskich Dniach Elektryki

 • Omówienie działalności Sekcji Specjalistycznych
  Sekcji Energetycznej
  Sekcji Automatyki i Pomiarów

 • Sprawy różne.

 

19 maj 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16:00

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 21.04.2021.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Nauki i Techniki.

 • Sprawy różne.

 

16 czerwiec 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16:00. Rozszerzone zebranie z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 19.05.2021.

 • Omówienie wyników konkursu na najlepsze koło SEP Oddziału w 2020.

 • Omówienie działalności kół SEP:
  Koło SEP nr 10 przy Rejonie Sieci Wysokich Napięć z siedzibą w Nysie

  Koło SEP nr 16 przy.RE Brzeg
  Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej

  Koło SEP nr 22 przy Taborze Szynowym S.A.

 • Powołanie komitetu organizacyjnego XXXI Opolskich Dni Elektryki.

 • Sprawy różne.

 

29 września 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16:00

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 16.06.2021.

 • Informacja z wykonania planu finansowego za dwa kwartały 2021.

 • Informacja Oddziałowej Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Informacji.

 • Sprawy różne.

 

20 październik 2021 - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16:00

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 29.09.2021.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Szkoleń.

 • Omówienie opłacalności składek za III kwartały 2021 - sprawozdania pisemne
  Prezesów kół SEP i analiza księgowa.

 • Sprawy różne.

 

17 listopad 2021 - Politechnika Opolska godz.16:00

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 20.10.2021.

 • Rozstrzygnięcie konkursu prac dyplomowych Politechniki Opolskiej.

 • Zatwierdzenie planu pracy na 2022 rok.

 • Informacja z wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2021.

 • Zatwierdzenie planu finansowego Oddziału na 2022 rok.

 • Sprawy różne.

 

8 grudzień 2021 - świetlica TAURON - Dystrybucja S.A Oddzial w Opolu,
ul. Konopnickiej 3 godz.16:00

Rozszerzone uroczyste zebranie świąteczno-noworoczne z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 

Uwaga:

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, planowane terminy i tematyka zebrań może ulec zmianie.


Prezes Oddziału Opolskiego SEP
Janusz Pisarek