Terminarz spotkań
Terminarz spotkań Zarządu Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rok 2017.

zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Opolskiego SEP w dniu
23 listopada 2016 r.


25 styczeń 2017 r. - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 07.12.2016r.
 • Zatwierdzenie  planu finansowego na 2017 r.
 • Omówienie  sprawozdań  z działalności za 2016 rok .
 • Omówienie przygotowań do XXVII Opolskich Dni Elektryki które odbędą się w dniu  14.03.2017r.
 • Sprawy różne.

 

22 luty 2017 r. – świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 25.01.2017r.
 • Omówienie działalności Komisji Kwalifikacyjnej nr 16 oraz Oddziałowej Rady Nadzorczej KK.
 • Omówienie przygotowań do XXVII Opolskich Dni Elektryki które odbędą się w dniu 14.03.2017r.
 • Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2016 r.
 • Omówienie opłacalności składek za 2016r.-sprawozdania pisemne Prezesów kół SEP.
 • Sprawy różne.

 

14 marzec 2017r. – XXVII ODE -  Politechnika Opolska Opole  ul. Prószkowska 76


29 marzec 2017r - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia  22.02.2017.
 • Podsumowanie XXVII Opolskich Dni Elektryki.
 • Powołanie Komitetu Organizacyjnego WZDO.
 • Omówienie działalności:
  Koła SEP nr 1 przy TAURON-Dystrybucja S.A.,
  Koła SEP nr 2 przy Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie Koźlu,
  Koła SEP nr 3 przy Blachowni w Kędzierzynie Koźlu.
 • Sprawy różne.

 

19 kwiecień 2017r. - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 29.03. 2017r.
 • Informacja z wykonania planu finansowego Oddziału za I kwartał 2017 r.
 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Szkoleń
 • Sprawy różne.

 

31 maj 2017 r - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 19.04.2017
 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 19.04.2017 r.
 • Omówienie przygotowań do zebrań sprawozdawczo wyborczych w kołach SEP i WZDO.
 • Omówienie działalności:
 • Koła SEP nr 20 przy ZA Kędzierzyn
  Koła SEP nr 22 przy ZNTK Opole
  Koła SEP nr 23 przy ZCW Górażdże

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i studentów.
 • Sprawy różne.

 

21 czerwiec 2017 r. świetlica TAURON - Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 31.05.2017 r.
 • Omówienie wyników konkursu na najlepsze koło SEP Oddziału w 2016 r
 • Omówienie działalność:
  Koła SEP nr 26 przy Elekrtowni Opolskiej,
  Koła SEP nr 29 przy PKP Energetyka S.A.
  Koła SEP nr 33 przy RE Kluczbork
  z udziałem Prezesów tych kół.
 • Sprawy różne.

 

27 wrzesień 2017r. – świetlica TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 21.06.2017 r.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r
 • Informacja Oddziałowej Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej
 • Omówienie działalności Sekcji Energetycznej i Sekcji Automatyki i Pomiarów.
 • Sprawy różne.

 

18 październik 2017r.- świetlica TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3, godz.16ºº.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 27 .09.2017r.
 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Odznaczeń i wyróżnień
 • Omówienie opłacalności składek za III kwartały 2017r.
 • sprawozdania pisemne Prezesów kół SEP.
 • Powołanie komitetu organizacyjnego XXVIII Opolskich Dni Elektryki.
 • Omówienie założeń do planu pracy na 2018 rok
 • Sprawy różne

 

22 listopad 2017r.- Politechnika Opolska godz.16ºº

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 18.10.2017r
 • Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową Politechniki Opolskiej.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za 3 kwartały 2017r.
 • Omówienie założeń do planu finansowego Oddziału na 2018rok
 • Sprawy różne

 

06 grudzień 2017r. – świetlica TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Konopnickiej 3 , godz.16ºº
Rozszerzone uroczyste zebranie z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 • Przyjęcie  protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia  22 .11.2017r
 • Przyjęcie planu pracy na  2018 rok.
 • Sprawy różne

 

Uwaga:

Na posiedzenia Zarządu Oddziału zapraszamy Prezesów Kół SEP oraz Przewodniczących Sekcji.
Terminy, miejsca obrad i tematyka mogą ulec zmianie.
W protokółach będą podawane daty, miejsca spotkań oraz programy.

 

Prezes
Oddziału Opolskiego SEP
mg  inż. Leszek Kosiorek