Terminarz spotkań
Terminarz spotkań Zarządu Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rok 2018.

zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Opolskiego SEP w dniu
22 listopada 2017 r.


24 styczeń 2018 r. - świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 06.12.2017r.

 • Omówienie projektu planu finansowego na 2018 r.

 • Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Opolskiego SEP które odbędzie się w dniu 21 marzec 2018 r.

 • Omówienie sprawozdania z działalności za okres kadencji 2014-2017.

 • Omówienie przygotowań do XXVIII Opolskich Dni Elektryki które odbędą się w dniu 06.03.2018r.

 • Sprawy różne.2 luty 2018 r. – świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 24.01.2018r.

 • Omówienie przygotowań do WZDO.

 • Omówienie przygotowań do XXVIII Opolskich Dni Elektryki które odbędą się w dniu 06.03.2018r

 • Omówienie opłacalności składek za 2017r.-sprawozdania pisemne Prezesów kół SEP.

 • Sprawy różne.6 marzec 2018r. – XXVIII ODE -  Politechnika Opolska Opole  ul. Prószkowska 76,
Aula Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (budynek VII, sala 25 )21 marzec 2018r - Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Opolskiego SEP.
Restauracja SALOMON ul. J. Kwoczka 4.

 

25 kwiecień 2018 r. – świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 11.04.2018r.

 • Zatwierdzenie schematu organizacyjnego Oddziału Opolskiego SEP,

 • Informacja o XXVIlIl Opolskich Dniach Elektryki,

 • Informacja z wykonania planu finansowego Oddziału za pierwszy kwartał 2018 rok,

 • Sprawy różne.

 

30 maj 2018 r. – świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 25.04.2018r.

 • Omówienie działalności koła SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej,

 • Sprawy różne.

 

20 czerwiec 2018 r. – świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº. Rozszerzone zebranie z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 30.05.2018 r

 • Omówienie wyników konkursu na najlepsze koło SEP Oddziału w 2017 r

 • Powołanie komitetu organizacyjnego XXIX Opolskich Dni Elektryki.

 • Omówienie sytuacji finansowej Oddziału

 • Sprawy różne.

 

26 września 2018 r. – świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 11.04.2018 r.

 • Omówienie XXXVIll Walnego Zjazdu Delegatów SEP,

 • Informacja z wykonania planu finansowego za dwa kwartaly 2018 r.

 • Informacja Oddziałowej Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżenskiej,

 • Omówienie działalności kól SEP przy:

  - TAURON-Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu nr 1
  - Elektrowni Blachownia Śląska-nr 2
  - Blachowni nr 3
  - RSWN z siedzibą w Nysie-nr 10
  z udzialem prezesów tych koł

 • Sprawy różne.

 

24 październik 2018 r. – świetlica TAURON-Dystrybucja S.A.  w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº

 • Przyjęcie protokólu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 26.09.2018r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Szkoleń.

 • Omówienie oplacalności składek za III kwartały 2018r. sprawozdania pisemne Prezesów
  kól SEP

 • Omówienie działalności kól SEP przy:

  - RE Brzeg- nr 16
  - ZA Kędzierzyn Koźlenr 20
  - Taborze Szynowym Opole-nr 22
  z udzialem prezesów tych koł

 • Sprawy różne.

 

21 listopad 2018 r. – Politechnika Opolska godz.16ºº.

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 24.10.2018 r

 • Rozstrzygnięcie konkursu prac dyplomowych Politechniki Opolskiej.

 • Omówienie założeń do planu pracy na 2019 rok

 • Informacja z wykonania planu finansowego za trzy kwartaly 2018 r

 • Omówienie założeń do planu finansowego Oddziału na 2019 rok.

 • Sprawy różne.

 

21 grudzień 2018 r. – świetlica TAURON - Dystrybucja S.A
Oddzial w Opolu, ul. Konopnickiej 3 godz.16ºº.

Rozszerzone zebranie z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 21.11.2018r

 • Przyjęcie (zatwierdzenie) planu finansowego na 2019 r.

 • Zatwierdzenie planu pracy na 2019 rok.

 • Sprawy różne.

 

Uwaga:

Terminy, miejsca obrad i tematyka mogą ulec zmianie.W protokółach będą podawane daty, miejsca spotkań oraz programy.


Prezes
Oddziału Opolskiego SEP
Janusz Pisarek