Terminarz spotkań

Terminarz spotkań
- Plan pracy Zarządu Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rok 202431 styczeń 2024 r. godz. 16:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 06.12.2023r.

 • Omówienie sprawozdania z działalności Oddziału SEP za 2023 r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnej
  nr 016.

 • Omówienie przygotowań do XXXII Opolskich Dni Elektryki.

 • Sprawy różne.28 luty 2024 r. godz. 16:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 31.01.2024 r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji Szkoleniowej.

 • Omówienie działalności Koła SEP nr 1przy Tauron Dystrybucja S.A.

 • Omówienie przygotowań do XXXII Opolskich Dni Elektryki

 • Sprawy różne.12 marzec  2024 r. godz. 9:30 – XXXI Opolskie Dni Elektryki. Aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej  ul. Prószkowska 76, budynek 9A, sala 2520 marzec 2024 r. godz.16:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4.
Rozszerzone zebranie z udziałem Prezesów kół SEP, przewodniczących sekcji
i komisji.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 28.02.2024r.

 • Omówienie opłacalności składek za 2023 rok, sprawozdania pisemne Prezesów kół SEP i analiza księgowa.

 • Omówienie wykonania planu finansowego oraz bilansu za 2023 r.

 • Omówienie działalności Koła SEP nr 2 przy Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie Koźlu.

 • Omówienie XXXII Opolskich Dni Elektryki

 • Sprawy różne

 

24 kwiecień 2024 r. godz. 16:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4.

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 20.03.2024 r.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów.

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Nauki i Techniki.

 • Omówienie działalności Sekcji Specjalistycznych:

 • Sekcji Energetycznej
 • Sekcji Automatyki i Pomiarów
 • Sprawy różne

 

22 maj 2024 r. godz. 16:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 24.04.2024 r.

 • Omówienie działalności Komisji Kwalifikacyjnej nr 016 działającej przy Oddziale Opolskim SEP.

 • Informacja z wykonania planu  finansowego  Oddziału za pierwszy kwartał 2024 r.

 • Sprawy różne.

 

26 czerwiec 2024 r. godz.16:00 -Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 22.05.2024 r.

 • Omówienie wyników konkursu na najlepsze koło SEP Oddziału w 2023 r.

 • Omówienie działalności Koła SEP nr 3 przy Blachowni w Kędzierzynie Koźlu.

 • Omówienie działalności Koła SEP nr 10 przy Rejonie Sieci Wysokich Napięć z siedzibą  w Nysie.

 • Sprawy różne

 

25 wrzesień 2024r. godz.16:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 26.06.2024 r.

 • Informacja z wykonania planu finansowego za dwa kwartały 2024 r.

 • Przyjęcie założeń do planu finansowego na rok 2025 r.

 • Informacja Oddziałowej Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej

 • Omówienie działalności Oddziałowej Komisji ds. Informacji.

 • Powołanie komitetu organizacyjnego XXXII Opolskich Dni Elektryki.

 • Sprawy różne.

 

23 październik 2024 r. godz.14:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4.
Rozszerzone zebranie z udziałem prezesów kół, przewodniczących sekcji i komisji.

 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 25.09.2024 r.

 • Wycieczek i Realizacji Wniosków.

 • Omówienie działalności Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

 • Omówienie działalności Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole.

 • Sprawy różne.

 

20 listopad 2024 r. godz.16:00 - Politechnika Opolska w Opolu ul. Prószkowska 76,  budynek nr 4, Sala Rady Wydziału im. profesora Antoniego Plamitzera

 • Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Oddziału z dnia 23.10.2024 r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu  prac dyplomowych Politechniki Opolskiej.

 • Zatwierdzenie planu pracy na rok 2025.

 • Informacja z wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2024 r.

 • Zatwierdzenie planu finansowego Oddziału na 2025 rok.

 • Sprawy różne

 

 

11 grudzień 2024 r.  godz.16:00 - Restauracja SALOMON w Opolu ul. Kwoczka 4
Rozszerzone uroczyste zebranie świąteczno - noworoczne z udziałem Prezesów Kół,  Przewodniczących Sekcji i Komisji Oddziałowych.

 

Uwaga: Planowane terminy i tematyka  zebrań może ulec zmianie.


Prezes Oddziału Opolskiego SEP
Leszek Kosiorek