Zarząd

Prezes

Kol. Leszek Kosiorek


Wiceprezesi

Kol. Ryszard Beniak
Kol. Andrzej Jastrząb
Kol. Jerzy Karolewski
Kol. Rafał Kurzywilk
Kol. Janusz Pisarek


Sekretarz

Kol. Henryk Tarczyński


Skarbnik

Kol. Henryk Michalski


Członkowie Zarządu

Kol. Grzegorz Bernacki
Kol. Arkadiusz Gardecki

Kol. Andrzej Lewacki
Kol. Roman Sambor
Kol. Benon Soppa

Kol. Dorota Stecko
Kol. Bronisław Tomczuk