Zarząd


Prezes
mgr inż.Leszek Kosiorek

Wiceprezesi
dr inż. Ryszard Beniak
mgr inż. Andrzej Jastrząb
mgr inż. Jerzy Karolewski

Sekretarz

mgr inż. Marian Kraus

Skarbnik

inż. Henryk Michalski


Członkowie Zarządu
inż. Stanisław Bączykowski
dr inż. Arkadiusz Gardecki
inż. Andrzej Lewacki

inż. Dariusz Lewicki
mgr inż. Roman Sambor
dr hab. inż. Waldemar Skomudek prof. PO

mgr inż. Benon Soppa
dr mgr inż. Bronisław Tomczuk
mgr inż. Franciszek Wachowski