Zarząd

Prezes
inż. Janusz PIsarek


Wiceprezesi

mgr inż. Leszek Kosiorek
dr hab. inż. Ryszard Beniak
mgr inż. Jerzy Karolewski
mgr inż. Rafał Kurzywilk

Sekretarz

mgr inż. Marian Kraus

Skarbnik

inż. Henryk Michalski


Członkowie Zarządu
inż. Stanisław Bączykowski
dr inż. Arkadiusz Gardecki
mgr inż. Amdrzej Jastrząb
inż. Andrzej Lewicki
mgr inż. Roman Sambor
mgr inż. Benon Soppa
prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk
mgr inż. Franciszek Wachowski