Egzaminy kwalifikacyjne

 

Komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Opolski przeprowadzają egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji dla grupy: Elektroenergetycznej.

 

Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wynosi - 280,00 zł.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

1.

Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)

2.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)


Egzaminy z wolnego naboru odbywają się dwa razy w miesiącu:

Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób, egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.

W powyższej działalności mamy bogate tradycje.

Popularne "uprawnienia SEP-owskie" nadajemy od początków naszej działalności.

Świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo zachowują ważność do 3 maja 2010 r. W celu  uzyskania aktualnych kwalifikacji zapraszamy do przystąpienia do egzaminu przed komisję kwalifikacyjną funkcjonującą przy Oddziale Opolskim SEP.