Szkolenia okresowe

Szkolenia w zakresie
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
oraz
OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY

 

1.

BHP dla pracodawców ? kierowników, dyrektorów (ich zastępców) zakładów pracy, osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, spółdzielniami
a) podstawowy 30 godz. - 180 zł
b) okresowy 14 godz. - 100 zł


2.

BHP dla osób kierujących pracownikami ? mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych
a) podstawowy 40 godz. - 180 zł
b) okresowy 16 godz. - 90 zł


3.

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, kulturalnych i innych
a) podstawowy 16 godz. - 80 zł
b) okresowy 8 godz. - 60 zł


4.

BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych
a) podstawowy 16 godz. (3 dni, pn.-sob., wg zgł.) - 100 zł
b) okresowy 8 godz. - 60 zł


5.

BHP dla technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników
inżynieryjno ? technicznych
a) podstawowy 72 godz. - 300 zł
b) okresowy 20 godz. - 120 zł


6.

Szkolenie na instruktorów nauki bhp - szkolenie wstępne i stanowiskowe
(mistrzów, kierowników) 12 godz. (wg. zapotrzeb.) - 100 zł


7.

Opracowywanie instrukcji obsługi i bhp w zależności od złożoności tematyki i zakresu opracowania oraz DTR-ek wg oddzielnych umów i uzgodnień - 200-900 złUWAGI:

1.

Szkolenia są prowadzone zgodnie z:


I

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r.  
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia bhp (Dz.U. nr 62, poz. 285),


II

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12.X.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Dz.U. nr 103., poz. 472) realizowane będą w dwóch etapach:


 
a.

podstawowe dla osób, które rozpoczęły lub rozpoczną pracę
na określonych stanowiskach,


 
b.
okresowe oraz specjalistyczne.2.

Szkolenia kursowe wymagają minimum 10 uczestników. Ceny mogą ulec zmianie przy większej liczbie uczestników.

3.

Terminy ulegają przesunięciu w przypadkach małej ilości zgłoszeń.

4.

Możliwość szkoleń wyjazdowych u zleceniodawców w przypadku spełnienia warunków lokalowych.